Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 13 2019

09:18
8594 f909 420
Reposted frompiehus piehus viajustmine justmine
09:17
7414 73f6 420
Reposted fromtichga tichga viayanek yanek
09:16
7920 a798 420
Reposted frommessinhead messinhead viajustmine justmine
00:00
Zanim kogoś ocenisz, przejdź się chociaż w jednym jego bucie. Doznaj domu rodzinnego, poczuj związki w których był, spójrz jego oczami na ludzi, którzy go skrzywdzili i których on skrzywdził. Wtedy możesz powiedzieć, że zdążyłeś go choć trochę poznać.
— "Emocjonalni"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viajustmine justmine

September 12 2019

23:58
8459 b52f 420
Reposted fromEtnigos Etnigos
23:57
Śmieszne, ale pocieszyła mnie Twoja rada: „bądź dobrej myśli, bo po co być złej”. Rzeczywiście, przy tak wielkim braku jakiegokolwiek wpływu na los nasza myśl i jej rodzaj nie ma większego znaczenia. Ba, ale trudno o tym wciąż pamiętać.
— Mrożek do Lema
19:48
4834 9cfd 420
Reposted fromsmoke11 smoke11 viajustmine justmine
19:48
Powinniśmy kochać życie i cieszyć się nim jak tylko to możliwe. Lata zajęło mi dojście do tak prostego wniosku. Zwiedzajmy świat. Nie marnujmy czasu na bzdury. Spędzajmy czas z rodzicami i dziećmi. Chodźmy na to cholerne piwo z przyjaciółmi, póki jeszcze można, póki są przyjaciele. Wydaje mi się, że ta radość życia jest czymś głęboko mądrym i rozsądnym. Aż dziwne, że widujemy tylu zafrasowanych filozofów.
— Łukasz Orbitowski
Reposted fromolewka olewka viajustmine justmine
17:15
4710 fb72 420
Reposted frommakle makle viajustmine justmine
17:14
6535 4b48 420
Jon Frederickson, Kłamstwa którymi żyjemy.
Reposted frommhsa mhsa viatoffifee toffifee
17:10
3479 3203 420
Reposted fromplants plants viainsanedreamer insanedreamer
17:03
Bardzo tęsknię za Tobą. Rano jeszcze pół biedy, bo trzeba pracować, ale pod wieczór Twoja nieobecność staje się dramatyczna.
— Wisława Szymborska
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viajustmine justmine
16:53
Nie widziałam Cię już 
od miesiąca.

I nic. 
Jestem może bledsza,

Trochę śpiąca, 
trochę bardziej milcząca,

Lecz widać można żyć 
bez powietrza.
— Miłość, Maria Pawlikowska-Jasnorzewska
Reposted fromMooonroe Mooonroe viajustmine justmine
01:31
Reposted fromgruetze gruetze vialifeless lifeless
01:29
Wytrzymasz - powiedział. - Nawet wyobrażenia nie masz, ile można wytrzymać.
— Marek Hłasko, "Opowiadania"
01:29
0824 e52f 420
Reposted from4777727772 4777727772 viahavingdreams havingdreams
01:28
When you hurt your pinky toe
Reposted fromgruetze gruetze vialifeless lifeless

September 05 2019

22:02
2134 c296 420
Reposted fromhormeza hormeza viarybasferyczna rybasferyczna
17:30
Reposted frombluuu bluuu
17:25
Reposted fromFlau Flau viaEwkaLoL EwkaLoL
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl