Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 10 2019

12:32
12:32
12:30
Granice mojego języka oznaczają granice mojego świata.
— "Tractatus Logico-Philosophicus" L. Wittgenstein

November 03 2019

12:21
1206 b017 420
Reposted fromowca owca viascorpix scorpix
12:18

November 01 2019

19:11
Reposted fromtriadwarrior triadwarrior viaEwkaLoL EwkaLoL
19:10
Ale jeśli ktoś z was przeżył kiedyś coś podobnego - jeśli płakał całą noc, aż zabrakło mu łez - to wie, że w końcu przychodzi pewien szczególny rodzaj spokoju. Człowiek czuje się tak, jakby już nic nigdy nie miało się zdarzyć
— C. S. Lewis
19:10
2030 7c13 420

October 31 2019

12:57
1655 e921 420
Reposted fromsugarvenom sugarvenom viaPoranny Poranny

October 29 2019

08:08
9300 1982 420
Reposted fromcathandcat cathandcat viathebelljar thebelljar
08:08
North Norway
Reposted fromlifeless lifeless viazupabiskupa zupabiskupa
08:08
6392 fe54 420
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion viazupabiskupa zupabiskupa
08:07
5415 26ac 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viazupabiskupa zupabiskupa
08:07
1122 75ab 420
Reposted fromEtnigos Etnigos
08:03
3242 575f 420
Reposted fromBabson Babson viajustmine justmine
08:02
9387 21c8 420
08:01
7278 e058 420
Reposted fromnenya nenya viawishyouwerehere wishyouwerehere

October 25 2019

13:36
Długi czas diabeł szeptał mi do ucha: "nie jesteś wystarczająco silna, aby przetrwać burzę"
Dziś wyszeptałam mu: "To ja jestem burzą".
— znalezione
13:33
Reposted frombluuu bluuu
13:32
Reposted frombluuu bluuu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl