Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 10 2018

22:15
 Bardzo smutne jest takie życie, kiedy się ciągle do siebie samej strzela.
— A. Dąbrowska
21:58
1506 7490 420
Reposted fromPoranny Poranny viaciarka ciarka

November 08 2018

23:32
Reposted fromhalucynowa halucynowa viajustmine justmine
23:30
5462 0647 420
Reposted fromSayid Sayid viaciarka ciarka
23:29
Reposted fromshakeme shakeme viastopme stopme
23:28
2269 29d3 420
Reposted fromtriadwarrior triadwarrior viatoffifee toffifee
23:28

In French, you don’t really say “I miss you.” You say “tu me manques,” which is closer to “you are missing from me.”

I love that. “You are missing from me.” You are a part of me, you are essential to my being. You are like a limb, or an organ, or blood. I cannot function without you.

Reposted frommattieu mattieu viatoffifee toffifee
23:25
7828 3403 420
Reposted fromczosnekzpempka czosnekzpempka viafruneman fruneman
23:25
9519 9c77 420
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viabukazla bukazla
23:24
3638 367d 420
23:22
Pierwszy okres wielkiej ciszy to jeszcze łudzenie się. Śpisz z niewyciszonym telefonem przy łóżku, bo może przecież się odezwie, bo może tęskni. I tak średnio śpisz w nocy, przebudzasz się co dwie godziny by sprawdzić, czy nie przespałeś próby kontaktu. W dzień na dźwięk każdej wiadomości sms drży ci serce, a to tylko operator, tylko bank, tylko ktokolwiek inny. I mijają dni, tygodnie, miesiące i powoli dociera do ciebie myśl, że nie będzie powrotu. Że to się nie mogło tak skończyć, ale się tak kończy i nie ma instancji, do której mógłbyś wnieść zażalenie. 

I po uświadomieniu sobie nieuchronności sytuacji zaczyna się gniew, bo przecież nie zgadzasz się. (...) mieliście być razem już zawsze (...)

Nie wiem jakie fazy są dalej, te dwie jest wystarczająco trudno przetrwać. Potem może jesteś rusztowaniem na człowieka, takim mobilnym wieszakiem. Chodzisz, mówisz rzeczy, ustępujesz miejsca staruszkom w tramwaju, pracujesz i dostajesz pieniądze. I jak kiedyś ktoś cię poprosi byś powiedział coś o sobie, będziesz miał pustkę w głowie i zostanie jedno zdanie: nazywam się jakkolwiek, a mój upadek pachnie jak Black Opium.
— Idź Sobie
23:20
2149 206b 420
Reposted fromtfu tfu viaKaviah Kaviah
19:39
1289 1c13 420
Reposted fromgarazowka garazowka viatoffifee toffifee
19:38
Mężczyźni nie rozumieją, że kobieta, jeśli chodzi o uczucia, nigdy nie robi niczego na niby. Jak kocha, to kocha na sto procent. Jak nienawidzi, to, stary, spierdalaj, jak tylko daleko możesz.
— Piotr C. "# to o nas"
Reposted fromobliviate obliviate viacytaty cytaty

November 06 2018

23:27
Pamiętaj, że zawsze możesz wstać, pierdolnąć drzwiami i odejść pewnym krokiem, nie odwracając się za siebie. Nigdy nie zapominaj o tej opcji.
— Michał Kellen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viawaniliowaa waniliowaa
19:58
19:58
19:58
8019 9fe2
Reposted fromzciach zciach viaPoranny Poranny
19:57
2780 a722 420
Reposted frombrumous brumous viajustmine justmine
19:54
3123 b0f6 420
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl