Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 25 2018

00:34
4704 2038 420
Reposted fromproof proof viapocalujmnie pocalujmnie
00:32
8370 5cf2 420

teenageers:

-be patient

Reposted fromSkydelan Skydelan viapocalujmnie pocalujmnie

May 23 2018

15:02
4938 c4e6 420
15:02
7781 50db
Reposted fromakanes akanes viaEwkaLoL EwkaLoL
15:00
5506 bf8c 420
Reposted fromcontigo contigo viadobby dobby
15:00
8979 51d2 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viadobby dobby
15:00
8491 1afb 420
Reposted fromcalifornia-love california-love viadobby dobby
14:59
2948 d7d2 420
Reposted fromSkydelan Skydelan viadobby dobby
14:59
3566 2027 420
Reposted fromkarahippie karahippie viaPoranny Poranny
14:58
Są takie dni, że tęsknie za Tobą tak jakbyś była obok. Praktycznie niezauważalne. Kilka razy w ciągu dnia jednak łapie się na tym, że dzieje się coś o czym chciałbym Ci powiedzieć, coś co chciałbym Ci pokazać, coś czym chciałbym się podzielić. A Ty akurat okazujesz się być w kuchni, w toalecie czy herbacie. To nic, wiem, że zaraz przyjdziesz. To nic, naprawdę.
— Czasem jednak tęsknie tak, że tone w tych uczuciach. Anv.
Reposted fromPoranny Poranny
14:58
14:57
7250 6d75 420

annie-strachan:

Iceland 14′

Reposted fromaheavenlyrush aheavenlyrush
14:57

Ten, kto walczy z potworami, niechaj baczy, by sam nie stał się potworem. Gdy długo spoglądasz w otchłań, otchłań patrzy też na ciebie. 

— Friedrich Nietzsche - Poza dobrem i złem
14:56
2491 965b 420
Reposted fromfungi fungi viaEwkaLoL EwkaLoL

May 19 2018

01:39
6196 0c5c 420
Reposted fromGrawlyx Grawlyx viaKaviah Kaviah
01:38
0859 a45f 420
Reposted from4777727772 4777727772 viaKaviah Kaviah

May 18 2018

09:10
09:09
5973 99be 420
Reposted from4777727772 4777727772 viapanigrabarz panigrabarz
09:08
5716 a8cc 420
Reposted fromtfu tfu viablackheartgirl blackheartgirl
09:06
często się 
rozsypuję

zawsze składam
cierpliwie
od nowa

za każdym razem 
trochę inaczej
— Billie Sparrow/Weronika Maria Szymańska - "Arkusz Poetycki"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viapomruki pomruki
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl