Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 18 2019

21:42
Staliśmy ciało w ciało, a ona zanosiła się od płaczu. (...) Wtuliła się głęboko we mnie i płakała do siebie. Trzęsła się i dygotała, z zimna i przejęcia, z żalu i zaniedbania, winiąc już tylko i wyłącznie siebie.
Naszło mnie, że ją kocham. Od zawsze.
— Tomasz Organek - "Teoria opanowywania trwogi"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viahavingdreams havingdreams

July 16 2019

17:17
1141 6cba 420
Reposted fromiamLOLA iamLOLA viahavingdreams havingdreams

July 15 2019

16:43
5157 76a9 420
Reposted fromseko seko viatoffifee toffifee
16:42
8259 c05d 420
Reposted fromj0e j0e viainsanedreamer insanedreamer
16:41
5233 20ff 420
16:39
I ta świadomość, że nie chcesz już innych ramion, innych ust, innych słów, innych snów. Ta pewność, że nie chcesz innego uśmiechu o poranku. Kiedy już wiesz, że chcesz czekać tylko na jego powrót, nikogo innego, tylko w niego wtulona chcesz spokojnie zasnąć. Chcesz tylko jego.
— No Name.
Reposted frommadameimperfect madameimperfect viajoannem joannem
16:39
Reposted frombluuu bluuu
16:38
Reposted frombluuu bluuu
16:36
Spokój wewnętrzny. To dla mnie jedyne kryterium. Jeżeli zdarzy mi się osiągnąć przy kimś spokój wewnętrzny, to wówczas z tym kimś zostaję. Dopóty, dopóki ten spokój nie zniknie.
— Borszewicz, Mroki
Reposted fromwyliczanka wyliczanka viaciarka ciarka
16:36
4701 1d7b 420

nothingexceedslikeexcess:

Eraserhead (1977).

16:36

Podobnie wygląda sprawa zapominania. Tam nikt nie słyszy: „Zapomnij”. Zamiast tego słyszy: „Let it go”, czyli mechanicznie tłumacząc: „Pozwól temu odejść”. To wyrażenie wali prosto między oczy – wszystko, co jest częścią twojego życia, jest w nim, bo nadajesz temu wartość. Zamiast pozwolić temu odejść robisz w swojej głowie szufladkę z napisem: „Chujowe doświadczenia, których nie chcę się pozbyć”. Nie idziesz do przodu, bo zamiast postawić kropkę, stawiasz same przecinki i babrasz się w przytłaczającym uczuciu porażki.

http://volantification.pl/2016/07/14/pozwol-temu-odejsc
16:35
8259 c05d 420
Reposted fromj0e j0e viano-longer-kore no-longer-kore
16:34
16:33
Ja chcę niewiele - Ciebie i zieleń. I żeby sercu było bezpiecznie.
— Władysław Broniewski
Reposted fromtaSowa taSowa viajustmine justmine
16:33
6812 0915 420
Reposted frommhsa mhsa viajustmine justmine
16:32
0128 cf0c 420
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viajustmine justmine
16:31
7412 7c5b 420
Reposted frommangoe mangoe viano-longer-kore no-longer-kore
16:31
9600 5744 420
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
16:30
9855 1a09 420
Reposted fromPoranny Poranny
16:30
9878 8f00 420
w głębi serca wszyscy czujemy podobnie
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl