Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 16 2018

20:43
8189 2550 420

teenageers:

you are not stuck

Reposted fromSkydelan Skydelan viarybasferyczna rybasferyczna
20:34
7747 1d2b 420
Reposted fromsavatage savatage vialittlemouse littlemouse
20:34
You need to start without light to find it.
— Es Devlin
Reposted fromnoticeable noticeable viacytaty cytaty
20:33
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viaciarka ciarka
20:32
Jest spora różnica pomiędzy poddaniem się, a podjęciem decyzji, że wreszcie masz dość. Nie przenoście gór dla tych, którzy nie podniosą dla was kamienia.
— Michał Kellen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatoffifee toffifee
20:30
5577 8db0 420
Reposted fromIriss Iriss viatoffifee toffifee
20:29
1755 fa3f 420
Reposted fromOFFka OFFka viatoffifee toffifee
20:27
5348 5d3f 420
Reposted fromkniepuder kniepuder viainsanedreamer insanedreamer
20:26
3846 da1c 420
Reposted fromikari ikari viabukazla bukazla
20:26
0946 af90 420
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viabukazla bukazla
20:25
3905 0a60 420
Reposted fromkniepuder kniepuder viainsanedreamer insanedreamer
20:23
Reposted fromfelicka felicka viapomruki pomruki
20:23
Wierzę, że tak naprawdę w życiu najcięższe walki toczymy sami ze sobą. Ze swoimi słabościami, lenistwem czy brakiem odwagi.
— P.Skokowski
Reposted frompieprzycto pieprzycto viapomruki pomruki
20:23
(...) najlepiej jest jednak dążyć do tego, by wybrać właściwego mężczyznę. Takiego, który potrafi cię przejrzeć i wciąż jest zafascynowany. Widzi cię w ostrym świetle, co często jest wspaniałe, ale równie często zawstydzające. Wydaje mi się, że to ma największą wartość - zaufać komuś do końca. Mężczyźnie, który cię słucha, obserwuje z miłością, zawsze jest blisko. A jednocześnie mówi: "Nie wyobrażaj sobie, że będę od ciebie uzależniony". Tak wygląda prawdziwa równość w relacji. Ktoś daje ci miłość i wyrozumiałość, ale nie jest uległy.
— Carey Mulligan w magazynie "Uroda życia", lipiec 2015
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viapomruki pomruki
20:22
8152 aa7f 420
Reposted frompannadziewanna pannadziewanna
20:22
9764 2dd4 420

July 15 2018

21:57
3533 57ae 420
Reposted fromtfu tfu viarybasferyczna rybasferyczna
21:56
9568 3b02 420
Reposted fromtfu tfu viarybasferyczna rybasferyczna

July 14 2018

17:45
17:45
1624 b9c8 420
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl